The Game Room
Webwinkel KeurmerkWebwinkel Keurmerk

Voor 20u besteld, morgen in huis

Dé Spellenwinkel voor Kenners

Gratis verzending boven €50,-

750+ spellen

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst The Game Room van Lead Your Way B.V.  (hierna: The Game Room) ten aanzien van de website www.thegameroom.nl ('de website') op het volgende:

De website/webshop/nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van The Game Room. Het is niet toegestaan om de site/nieuwsbrief of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Game Room. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die The Game Room aan de samenstelling van de site/nieuwsbrief besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de site/in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Wij behouden ons het recht voor om leveringen te annuleren als er sprake is van foutieve informatie op de website.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. The Game Room behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen/actievoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren en acties voortijdig te beëindigen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links op de site/in de nieuwsbrief leiden naar websites buiten het domein van The Game Room, welke geen eigendom zijn van The Game Room. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. The Game Room aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van The Game Room.

The Game Room sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website/nieuwsbrief.